Den 10 oktober 1915 siktades ett fartyg med holländsk flagg, ångfartyget Luleå. Luleås besättning fick sätta sig i livbåtarna medan man gjorde i ordning en torped. Torpeden visade sig ha ett styrfel och vände tillbaka och nästan sänkte ubåten. Den andra torpeden träffade men exploderade inte. Den tredje gick för djup och den fjärde torpeden gick för om Luleå. Till slut fick lieutenant commander Francis Cromie i ubåten HMS E19 ge upp. Luleå övergavs och drev sedan på grund men kunde senare bärgas, men vad gjorde det när Cromie sänkte fyra tyska fartyg utan att använda en enda torped dagen efter, som vi dykare kallar ubåtsmassakern eller E19-vraken.

Området är väldigt väderkänsligt, men är det bra väder så är sikten väldigt bra p.g.a. att vraken vilar upprätt på hård lerbotten. Ibland kan man t.o.m se vraken i sin helhet.

Namn Byggår Längd Minsta djup Max djup
Gutrune 1906 97 meter 27 meter 40 meter
Walter Leonardt 1902 75 meter 33 meter 40 meter
Director Reppenhagen 1893 80 meter 30 meter 40 meter
Nicomedia 1901 117 meter 24 meter 36 meter