Skonerten Skriner: Den danska skonerten Skriner var på resa från Troense till Oskarshamn när hon den 27 oktober 1880 mötte en svår nordostlig storm. I sina försök att finna lä grundstötte hon vid Blå Jungfrun, sprang läck och förliste. Hon gick med enbart barlast.
Skriner som är 30 m lång och 6,4 m bred ligger på 28 m djup. Vraket är helt intakt där hon ligger med måttlig slagsida. Inte minst bogen är som hämtad ur en Kalle Anka tidning.
Vraket efter Skriner upptäckets av oss under 2002 med hjälp av Midlands Side Scanner Sonar.