M/F Bremsund: Den 11 december 1966 rådde svår dimma och snöfall. I den obefintliga sikten navigerade motorfartyget Bremsund, som var lastad med 430 ton havre, fel och grundstötte på St. Skatan. Hon sprang läck och besättningen försökte rädda fartyget. Det misslyckades och hon sjönk efter att ha glidit av grundet.
Bremsund är 42,5 m lång och 7,0 m bred. Skrovet är helt där hon ligger på lerbotten på 27 m djup.