Dåligt väder?

Säkerheten är allra viktigast för oss. Det innebär att vi inte går ut när väderförhållandena inte är helt säkra. Generellt gäller att vid vindstyrka över 7 m/s, vid stor sjöhävning, dålig sikt eller vid stor risk för plötsligt väderomslag, kan vi ställa in planerad dykutfärd.

Beslut om utfärd baseras på SMHI: s väderprognos Sjöväder prognosområdeskarta – SMHI, kl. 13:00, dagen före planerad utfärd. Om väderläget är tveksamt kan vi fatta ett senare beslut, om det är möjligt för våra resenärer.
Inbetalda pengar kan då endera återbetalas eller kvarstå hos oss för en utfärd senare.

Sjöväder prognosområdeskarta SMHI