S/S Lilly: På resa mellan Danzig och Helsingfors med sin last av 300 l ”finare sprit” och 280 ton socker råkade den finska lastångaren Lilly in i en ohygglig snöstorm. Redlöst drev hon över Östersjön in mot Ölands östra kust. Efter ett mycket dramatiskt dygn gick hon den 21 december 1925 på grund utanför Gårdby. Lasten av sprit lossades, sockret gick dock inte att rädda. Det var redan förstört av vatten. Hon tätades provisoriskt och Neptunbolaget inledde bogsering till säker hamn den 28 december. Hon började dock snart åter att ta in vatten och sjönk utanför Högby fyr.
Vraket efter Lilly ligger på 35 m djup. Den ljusa sandbottnen reflekterar ljuset fint och sikten är vanligen mycket god. Lilly är 35 m lång.