Olga Atkinsson: Torsdagen den 28 juli 1921 kunde man läsa följande notis i Ölandsbladet:
”Sjöolycka i Kalmarsund:Tyska galeasen Olga Atkinsson, hemmahörande i Hamburg och på resa mellan Lübeck och Västerås med last av salt, drev under den svåra stormen i söndags natt på grund utanför Ålkistan i Högby socken. Haveristen som mäter 50 ton, är vattenfylld och blir troligen vrak.”
Fartyget hade ankrat i viken i skydd för stormen, men ankaret draggade och hon drev in på grund. Med lokalbefolkningen hjälp gjordes ett försök att bärga fartyget, men ett hål slogs upp i en av pontonerna varvid hon kantrade och sjönk.
Vraket efter Olga Atkinson som är 25 m långt och 5 m brett, ligger helt nära land på 11 m djup.