Hantverkspråmen: är det senaste tillskottet bland vraken i vattnen runt norra Öland. Händelserna när pråmen skulle förflyttas, som slutligen ledde till att den förliste, väckte mycken uppmärksamhet och gav upphov till spekulationer av skilda slag. Under en sommarvecka 1994 förekom den flitigt i olika nyhetsmedia.
Sedan 1982 låg den 2000 ton tunga, 71 m långa och 11 m breda ”Hantverkspråmen” vid Söder Mälarstrand i Stockholm. 1994 såldes den och skulle flyttas till Larvik i Norge. En högsommardag var stunden inne för den långa resan till Norge. Men redan efter ett par hundra meter började problemen då bogsertrossen gick av. Herrelös drev den in mot Långholmen där några soldyrkare flydde i panik. I sista stund lyckades en av bogserbåtarna hindra den från att ramma bryggan. Den gick i stället på ett närbeläget grund. När dykare kontrollerat att den inte fått några skador på skrovet, kunde den fortsätta den avbrutna färden. På morgonen den 30 juni började dock nya och allvarligare problem då den började ta in vatten. Så småningom blev problemen övermäktiga och den sjönk norr om Ölands norra udde. Där ligger den på 21 m djup och är ett populärt mål för dykare.