Djup 80-70m
Deplacement 1005 ton
Längd 64m
Bredd 9,7 m
Vraket vilar upprätt på 80m djup .Sjönk 1948 i en storm . Kapten Hans Meyer på den tyska ångaren Greif räddade besättningen . Vraket är intakt och skepps klockan är fortfarande på plats. Vissa trål skador.