S/S Malmöhus: Hjulångaren Malmöhus var i januari 1882 ute på en provtur från Oskarshamn, där fartyget byggts vid Oskarshamns Mekaniska Verkstad. Hon var inte helt färdig för leverans, bland annat återstod en del målningsarbeten. Vädret var vid avgång lugnt. Ute till sjöss blev det sämre, vinden ökade från NO och sjön blev högre. Det som ledde till att Malmöhus förliste var att ventilerna i den nedre salongen lämnats öppna för att ventilera efter målning. När vädret blev sämre kom vatten in i salongen. Dörrarna till salongen hade låsts och nycklarna låg kvar på varvet. Det gjorde att man inte kunde stänga ventilerna innan det var för sent. 6 man kunde rädda sig i livbåtarna, men 9 omkom. Fartyget hade ännu inte levererats till beställaren, AB Skånska Kusten, och var heller inte försäkrat.
Malmöhus är 36 m lång och 5,5 m bred. Hon ligger på 38 m djup. Skrovet är helt, men överbyggnaden har glidit ner på sidan. Skovelhjulen är hela och man kan se maskinen, ångpannan och en mängd andra detaljer.