S/S C. F. Liljevalch: Den 14 augusti 1942 stävade en konvoj bestående av 16 svenska fartyg söderut utmed den svenska ostkusten. Konvojen skyddades av tre jagare och en patrullbåt mot allierade ubåtar som opererade i området. C. F. Liljevalch kom från Luleå och var lastad med 6 000 ton järnmalm. Hon var på väg till Tyskland och dess rustningsindustri. På eftermiddagen passerade konvojen Kungsgrundets fyr utanför Västervik på svenskt territorialvatten. Konvojen följdes noggrant av den sovjetiska U-båten L3. Klockan 1430 avlossade L3 en torpedsalva mot CF Liljevalch. Förgäves försökte man undvika att träffas genom att kraftigt gira styrbord.
Två torpeder träffade midskepps, under bryggan och i 3:e och 4:e lastrummet. Explosionerna var så kraftiga att flera besättningsmän genast dödades och skadorna på fartyget blev mycket omfattande. Fartyget sjönk efter ca 30 sekunder. Av den 40 man starka besättningen kunde endast 7 man räddas. De eskorterande örlogsfartygen gick till motangrepp med sjunkbomber. Man rapporterade till marinstaben att man sänkt U-båten. Nutida arkivstudier visar dock att L3 kom undan attacken.

CF Liljevalch är 120 m lång och ligger på 70 m djup. Vraket är helt intakt.