Blå Jungfrun: klippön av röd granit i nordligaste Kalmarsund, har genom sitt läge och sin form alltid omgetts av ett skimmer av mystik. Det anses vara en plats kopplad till trolldom och över- naturliga makter. Varje år får Posten ta emot försändelser med stenar som människor tagit med sig som ett minne, men i stället drabbats av olycka. Stenarna transporterar Posten tillbaka till ön. Den som tar med något från Blå Jungfrun drabbas av olycka det vet ju alla. Det kanske beror på att ön är nationalpark sedan 1926, det tror i alla fall vi. Blå Jungfruns undervattensvärld är minst lika exotisk och spännande. Öns branta sidor fortsätter att vara branta även under vattenytan. Under årtusenden har klippblock som lossnat och fallit ner i vattnet, bildat formationer som sätter fantasin i rörelse Här kan man simma in i grottor och upptäcka sjunkna katedraler. Lite här och var kan man finna rester av de fartyg som förgäves sökt lä för stormar men istället blivit vrak. Blå Jungfrun är en dykplats man gärna återvänder till.